Thông Báo: Giỗ Tổ Tộc Phan Quang - tại Phong Thử ngày mùng 7 tháng 2 (AL) hàng năm. Và Chủ Nhật Tuần đầu tháng 3 (AL) tại Nhà Thờ Tộc Phan - TPHCM

Blog single photo

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN TỘC PHAN QUANG TIỀN

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN TỘC PHAN QUANG TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

(V/v họp mặt lần đầu tộc Phan Quang (gốc Phong Thử, Điện Bàn, Quảng Nam))

TPHCM, ngày 06 tháng 08 năm 2023

 1. Thời gian: 10:00 06/08/23
 2. Địa Điểm: Tại nhà thờ tộc Phan Vĩnh Lộc
 3. Thành Viên Tham Dự:

 

 1. Ông Phan Quang Đương – CTĐD
 2. Phan Văn Diệu – PCT-TT
 3. Phan Quang Trần Trung – PCT-TT
 4. Phan Quang Thức - PCT-ĐD
 5. Phan Quang Hùng - PCT-PT Tài chính
 6. Phan Quang Đính – T.Thư ký-CNTT
 1. Phan Quang Đạt – UV
 2. Phan Quang Việt - UV
 3. Phan Quang Minh - UV
 4. Phan Quang Minh Trí – UV
 5. Phan Quang Quảng Hải – UV
 6. Phan Quang Dũng –UV

 

Cùng toàn thể bà con họ tộc tham dự.

 1. Nội Dung:
 • Ông đương sẽ phát biểu ban đầu:
 • Giới thiệu thành phần tham dự, và mục đích tham dự cuộc họp
 • Tập hợp bà con xa quê hương do điều kiện kinh tế kinh doanh và làm ăn sinh sống của bà con
 • kết nối, tạo group mạng xã hội liên lạc thông tin và hỗ trợ cho nhau lúc cần. (Zalo, Facebook, …). Lập danh sánh và group Zalo
 • Thành lập Ban Đại Diện Phan Quang tại TPHCM và các tỉnh thành phía nam.
 • Xây dựng phần mềm cây gia phả tộc Phan:
 • Xây dựng phần mềm:
 • Nhân lực, kinh phí, tiến độ
 • Phan Quang Thức: chốt tên gọi thành lập Phan Quang (Gốc Phong Thử) hay có thành viên hoặc tính chất khác gì không? Có những người họ Phan Quang tuy nhiên không thuộc họ tộc Phan Quang thì có thể mời vào không?
 • Ông Đương: Chốt: Phan Quang (trong đó có Gốc Phong Thử) – sinh sống tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Hằng năm hội tụ về giỗ tổ tại đền thờ tộc Phan - Vĩnh Lộc (hàng năm ngày 7-03 – có thể chọn ngày chủ nhật tuần đầu tháng 3 gần ngày 7/3 hằng năm), gặp gỡ trao đổi và gắn kết bà con. Duy trì truyền thống văn hóa của họ tộc ta và để cho con cháu hiểu biết thêm về dòng họ mình.
 • Hội đồng – chi phái Phan Quang (gốc Phong Thử) sinh sống tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận
 • Phan Quang Hùng – cũng cố lại – chốt  Phan Quang (trong đó có Gốc Phong Thử). Vì tính về Phan Quang xuất thân từ Phong Thử.
 • Phan Quang Việt: việc lập ban đại diện có nhiệm vụ kết nối bà con vào group ngày một đông đủ và vững mạnh trong mọi hoạt động. khi họp giỗ tổ phải có chương trình buổi lễ (dành 1 giờ liên hệ kết nối, trao đổi thông tin bà con, công việc, cuộc sống)
 • PQ Thức: khg nên có buổi chia sẻ riêng PQ vì sẽ gây sự chia rẻ thì khg tốt. chia sẻ thì nên thực hiện trong group.
 • Ngoài ra khi làm lễ hội PQ thì cũng có thể mời 1 vài TV họ Phan khác tham dự
 • Ý kiến TV: tận dụng công nghệ để kết nối chia sẻ bà con.
 •  Cập nhật thành viên con cháu trong gia phả.
 • Lập tiểu ban CNTT: có trách nhiệm nghiên cứu – phát triển về phần mềm cây gia phả và liên kết mạng xã hội tộc Phan
 • Phan Quang Hiếu -
 • Phan Quang Việt - 0903848747
 • Phan Quang Đính – 0909492439
 1. KẾT LUẬN:
 1. Bầu hoàn tất danh sách Ban Đại Diện như sau:

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN TỘC PHAN QUANG TIỀN

GỐC PHONG THỬ - ĐIỆN THỌ - ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

 

 1. Ông Phan Quang Đương – CTĐD
 2. Phan Văn Diệu – PCT-TT
 3. Phan Quang Trần Trung – PCT-TT
 4. Phan Quang Thức - PCT-ĐD
 5. Phan Quang Hùng - PCT-PT Tài chính
 6. Phan Quang Đính – T.Thư ký-CNTT
 1. Phan Quang Đạt – UV
 2. Phan Quang Việt - UV
 3. Phan Quang Minh - UV
 4. Phan Quang Minh Trí – UV
 5. Phan Quang Quảng Hải – UV
 6. Phan Quang Dũng –UV

 

Các từ viết tắt: CT: chủ tịch, ĐD: Đại diện, PCT: Phó CT, TT: thường trực, UV: Ủy viên, PT: phụ trách, CNTT: Công nghệ thông tin.

 1. Lập tiểu ban CNTT: có trách nhiệm nghiên cứu – phát triển về phần mềm cây gia phả và liên kết mạng xã hội tộc Phan

Phan Quang Hiếu - 0903777700

Phan Quang Việt - 0903848747

Phan Quang Đính - 0909492439

 1. Chọn ngày Giỗ hàng năm:

Hằng năm hội tụ về giỗ tổ tại đền thờ tộc Phan - Vĩnh Lộc (hàng năm ngày 7-03 – có thể chọn ngày chủ nhật tuần đầu tháng 3 gần ngày 7/3 hằng năm), gặp gỡ trao đổi và gắn kết bà con. Duy trì truyền thống văn hóa của họ tộc ta và để cho con cháu hiểu biết thêm về dòng họ mình.

 • Biên bản đã đọc lại cho toàn thể bà con nghe và đã đồng ý.

 

TPHCM, ngày 06 tháng 08 năm 2023

                                                                                                       Chủ tịch Ban Đại Diện

                                                                                                                      Đã ký

 

                                                                                                          Phan Quang Đương

Top