Thông Báo: Giỗ Tổ Tộc Phan Quang - tại Phong Thử ngày mùng 7 tháng 2 (AL) hàng năm. Và Chủ Nhật Tuần đầu tháng 3 (AL) tại Nhà Thờ Tộc Phan - TPHCM

Blog single photo

Tin tức phan tộc

Tin tức phan tộc

Ngày 6/8/2023, thay mặt Hội đồng Họ Phan Hà Giang các ông Phan Quốc Toản, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tôn Chuyên, Phan Kiên Cường, đã trao thưởng khuyến học, năm học 2022-2023 cho 11 cháu là con Thành viên Họ Phan Hà Giang đã đạt kết quả cao trong học tập năm học 2022-2023, đây là các cháu thực sự giỏi của Họ Phan Hà Giang, chúc các cháu mạnh khoẻ, duy trì tốt kết quả học tập trong các năm tới. Yêu các cháu rất nhiều

Phan Quốc Toản

Chủ tịch HĐHP HÀ GIANG.

Top